November 23, 2020

 

Oakville Little League’s Marquee Sponsor

Hall of Fame Sponsor

 

Grand Slam Sponsors

 

 

 

 

 

 

Home Run Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

Independently Owned

 

 

Diamond Team Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Sprinklers

2380 Wyecroft Road

905-465-9742